مطالب پیشگیری و کنترل عفونت

Read more +۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

راند و بازديدهاي باليني آموزشي در محور پيشگيري و كنترل عفونت

Read more +۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

منابع اطلاعاتی مفید مرتبط با پیشگیری و کنترل عفونت

Read more +۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

فراخوان و شعار سازمان جهانی بهداشت برای روز و کمپین بهداشت دست در سال ۲۰۱۹

Read more +۰۳ بهمن ۱۳۹۷ By admin in احیای قلبی- ریوی, اخبار, اورژانس, پیشگیری و کنترل عفونت, سلامت در حوادث و بلایا, مراقبت های ویژه

کانال آموزشی اورژانس و مراقبت های ویژه در سایت آپارات

Read more +۲۱ مرداد ۱۳۹۷ By admin in اخبار, پیشگیری و کنترل عفونت

برگزاری کارگاه آموزشی اقدامات و روش های پیشگیری از عفونت های شایع بیمارستانی

Read more +۱۹ تیر ۱۳۹۷ By admin in اخبار, پیشگیری و کنترل عفونت

طراحی و تدوین پوستر مراحل بازفرآوری آندوسکوپ ها

Read more +۲۷ آبان ۱۳۹۶ By admin in اخبار, پیشگیری و کنترل عفونت

پوستر آموزشی و کاربردی شکستن زنجیره عفونت

Read more +۲۹ مرداد ۱۳۹۶ By admin in اخبار, پیشگیری و کنترل عفونت

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی با روش طرح سناریوهای بالینی

Read more +۲۸ دی ۱۳۹۳ By admin in اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

برگزاری کارگاه بهداشت دست (Hand Hygiene) در چهارمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

Read more +۲۳ آذر ۱۳۹۳ By admin in اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه راهکارهای نوین کنترل عفونت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Read more +۲۷ آبان ۱۳۹۳ By admin in اخبار, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, پیشگیری و کنترل عفونت, سلامت در حوادث و بلایا

نقش سیستم فوریت های پزشکی و اورژانس ۱۱۵ در آمادگی و پاسخ به بیماری ویروس ابولا

Read more +۳۰ مهر ۱۳۹۳ By admin in اخبار, پیشگیری و کنترل عفونت

اعضای کمیته علمی و سخنرانان همایش کورونا ویروس و ابولا و خبر مربوط به همایش در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران

TOP