مطالب سلامت در حوادث و بلایا

Read more +۰۳ بهمن ۱۳۹۷ By admin in احیای قلبی- ریوی, اخبار, اورژانس, پیشگیری و کنترل عفونت, سلامت در حوادث و بلایا, مراقبت های ویژه

کانال آموزشی اورژانس و مراقبت های ویژه در سایت آپارات

Read more +۱۷ دی ۱۳۹۷ By admin in اخبار, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, سلامت در حوادث و بلایا

طراحی کارت تریاژ در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در کشور

Read more +۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ By admin in اخبار, اورژانس, سلامت در حوادث و بلایا

هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا

Read more +۱۱ اسفند ۱۳۹۵ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, سلامت در حوادث و بلایا, مقالات

تدوین نقشه راه آمادگی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوادث و بلایا

Read more +۲۸ مهر ۱۳۹۵ By admin in اخبار, اورژانس, سلامت در حوادث و بلایا

تأکید بر شعار روز جهانی کاهش بلایا در جلسه آموزشی دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

Read more +۱۷ شهریور ۱۳۹۵ By admin in اخبار, سلامت در حوادث و بلایا

برگزاری کارگاه های تمرین بلایا در سال ۹۵

Read more +۲۷ دی ۱۳۹۴ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, سلامت در حوادث و بلایا

کتاب ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان

Read more +۲۴ آبان ۱۳۹۴ By admin in اخبار, سلامت در حوادث و بلایا

كارگاه ملی طراحی، اجرا و ارزیابی تمرین بلایا در نظام سلامت ایران

Read more +۰۱ خرداد ۱۳۹۴ By admin in سلامت در حوادث و بلایا

مجلات و ژورنال های مهم و منتخب مرتبط با رشته سلامت در حوادث، بلایا و فوریت ها و طب بلایا

Read more +۱۶ دی ۱۳۹۳ By admin in اخبار, سلامت در حوادث و بلایا

کارگاه آموزشی بکارگیری تکنولوژی های نوین در شبیه سازی مدیریت حوادث و بلایا

Read more +۰۹ دی ۱۳۹۳ By admin in اخبار, سلامت در حوادث و بلایا

ساختار مدیریت بلایا و فوریت ها در کشور سوئد

Read more +۲۷ آبان ۱۳۹۳ By admin in اخبار, اورژانس بیمارستانی, اورژانس پیش بیمارستانی, پیشگیری و کنترل عفونت, سلامت در حوادث و بلایا

نقش سیستم فوریت های پزشکی و اورژانس ۱۱۵ در آمادگی و پاسخ به بیماری ویروس ابولا

TOP