دکتر امیر سالاری

متخصص سلامت در بلایا و فوریت ها و مدیریت آموزشی

مدرس اورژانس و مراقبت ویژه در کشور و در حال حاضر مسئول و مدرس مرکز مهارت های بالینی در معاونت امور دانشگاهی مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) می باشد. ایشان 18 سال سابقه کار بالینی، آموزشی و اجرایی در اورژانس پیش بیمارستانی، بیمارستان های خصوصی، دولتی و مراکز دانشگاهی کشور را دارد.

وی در زمینه ­های سلامت در حوادث و بلایا، مدیریت دوره ­های آموزشی، اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی، احیای قلبی- ریوی و انواع دوره های استاندارد حمایت های حیاتی، اورژانس و فوریت های پزشکی، کمک های اولیه، مراقبت های ویژه، پیشگیری و کنترل عفونت، مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ها و مراکز درمانی و اعتباربخشی بیمارستانی، ضمن ارائه خدمات مشاوره ­ای، دوره­ های آموزشی مختلفی را نیز طراحی، تدوین و در سراسر کشور برگزار  می نماید. همچنین ایشان نویسنده و مؤلف کتب و مقالات علمی و طراح پوسترهای آموزشی در این فیلدهای تخصصی می باشد.

وی تاکنون مسئولیت­ های اجرایی و آموزشی مختلفی از قبیل دبير كميته مدیریت خطر حوادث و بلایا مجتمع بيمارستانی امام خميني (ره)، سوپروايزر آموزشي و باليني مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)، کارشناس ارشد آموزش واحد آموزش اورژانس تهران، همکار و مدرس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، مدرس و مشاور پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان های کشور، عضو و مدرس انجمن کنترل عفونت ایران، نماينده وزارت بهداشت در مديريت بحران شهرداري منطقه 6 تهران، دبیر علمي انجمن فوريت هاي پزشكي ايران، بنیان گذار و دبیر علمي دوره مراقبت های پیش بیمارستانی تروما در ایران، عضو و مدرس انجمن علمی پرستاران قلب ایران، عضو هیئت  علمی و اجرایی کمیسیون مشترک انجمن های علمی در زمینه احیاء، نفر اول اولین المپیاد فوریت های پزشکی در کشور، نفر اول آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1390 در رشته سلامت در بلایا و فوریت ها، مدرس رشته فوريت هاي پزشكي در دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي، ايران و تهران، مدرس رشته فوريت هاي پزشكي و پرستاري نظامي در دانشكده پرستاري و مامايي بقيه ا... و ارتش، همکاری به عنوان مدرس برای دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد بهداشت عمومی و کارشناسی ارشد تغذیه در بحران با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، همکاری آموزشی و تدریس در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور علمي و همكاري در زمينه طراحي و تجهيز آمبولانس و تجهيزات پزشكي با شركت هاي معتبر، مدرس و مجري طرح جامع كمك هاي اوليه دانشگاه تربيت مدرس را به عهده داشته است.

TOP