تماس با دکتر

آدرس

تهران , بلوار کشاورز , مجتمع بیمارستان امام خمینی , معاونت دانشگاهی , مرکز مهارت های بالینی

شماره تلفن

02161192841

شماره موبایل

09124065510

تماس با دکتر

TOP