مطالب اعتباربخشی بیمارستانی

Read more +۰۱ تیر ۱۳۹۸ By admin in اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, سلامت در حوادث و بلایا

تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه

Read more +۳۰ خرداد ۱۳۹۸ By admin in احیای قلبی- ریوی, اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس

Broselow Pediatric Emergency Tape

Read more +۲۸ خرداد ۱۳۹۸ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی

دوره آموزشی تازه های پرستاری اورژانس

Read more +۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

راند و بازديدهاي باليني آموزشي در محور پيشگيري و كنترل عفونت

Read more +۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

منابع اطلاعاتی مفید مرتبط با پیشگیری و کنترل عفونت

Read more +۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

فراخوان و شعار سازمان جهانی بهداشت برای روز و کمپین بهداشت دست در سال ۲۰۱۹

Read more +۱۱ اسفند ۱۳۹۵ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, اورژانس, اورژانس بیمارستانی, سلامت در حوادث و بلایا, مقالات

تدوین نقشه راه آمادگی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوادث و بلایا

Read more +۲۷ دی ۱۳۹۴ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, سلامت در حوادث و بلایا

کتاب ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان

Read more +۰۱ خرداد ۱۳۹۴ By admin in احیای قلبی- ریوی, اخبار, اعتباربخشی بیمارستان

برگزاری آزمون تئوری و عملی احياء قلبي، ريوي و مغزي (CPCR) ویژه دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

Read more +۲۸ دی ۱۳۹۳ By admin in اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

برگزاری کارگاه بهداشت دست (Hand Hygiene) در چهارمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

Read more +۲۳ آذر ۱۳۹۳ By admin in اخبار, اعتباربخشی بیمارستان, پیشگیری و کنترل عفونت

برگزاری کنفرانس علمی یک روزه راهکارهای نوین کنترل عفونت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Read more +۰۶ آبان ۱۳۹۳ By admin in اعتباربخشی بیمارستان, سلامت در حوادث و بلایا

دانلود کتاب ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان و اسلایدهای کارگاه های کشوری

TOP