آخرین نوشته ها

کتاب ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان

1400475355_book2

در فرایند طراحی و تدوین برنامه آمادگی و پاسخ بیمارستان در برابر بلایا اولین مرحله ارزیابی و تحلیل مخاطرات و آسیب پذیری می باشد. کتاب زیر به همراه فایل اکسل ورود اطلاعات که در قالب برگزاری کارگاه های کشوری به منظور تربیت ارزیاب برای ارزیابی خطر در بیمارستانها آموزش داده می شود و ترجمه و بومی سازی شده است و بر ... ادامه مطلب »

Adult, Pediatric and Neonate New CPR Posters :AHA 2015 Guideline

AHA-logo-1

پوسترهای جدید  احیاء قلبی- ریوی بزرگسالان، کودکان و نوزادان با بهره گیری از گایدلاین جدید سال  ۲۰۱۵ انجمن قلب آمریکا و با نظارت علمی اینجانب و طراحی زیبای دوست و همکار گرامی بنده جناب آقای مجید صحت کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه  گردآوری و چاپ گردیده و آماده استفاده علاقه مندان و الصاق در مراکز مختلف درمانی و بیمارستانهای سراسر کشور می باشد . برای تهیه و سفارش ... ادامه مطلب »

National Training Workshop on Disaster Exercise

de2

کارگاه ملی تمرین بلایا توسط دپارتمان بهداشت عمومی بلایای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت های موسسه ملی تحقیقات سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت­های پزشکی کشور و دبیرخانه کار گروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه، دفتر مدیریت و کاهش خطر بلایای ... ادامه مطلب »

Disaster and Emergency Medicine / Disaster Management Selected Journals

disaster

در این قسمت شما می توانید فهرست ژورنال های مهم و منتخب مرتبط با رشته سلامت در بلایا و فوریتها، طب بلایا و مدیریت بحران را به همراه لینک آدرس اینترنتی آنها ملاحظه فرمایید. اگرچه با توجه به ماهیت چند رشته ای بودن این دیسیپلین ژورنال های بسیار زیادی در این زمینه وجود دارند ولی این مجموعه در واقع اصلی ترین و مهم ترین ژورنال های موجود ... ادامه مطلب »