دکتر امیر سالاری

دکتر سالاری متخصص سلامت در بلایا و فوریت ها و مدیریت آموزشی، مدرس اورژانس و مراقبت ویژه در کشور و در حال حاضر مسئول و مدرس مرکز مهارت های بالینی در معاونت امور دانشگاهی مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) می باشد. ایشان 18 سال سابقه کار بالینی، آموزشی و اجرایی در اورژانس پیش بیمارستانی، بیمارستان های خصوصی و دولتی کشور را دارد.

وی در زمینه­ های سلامت در حوادث و بلایا، مدیریت دوره­های آموزشی، اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی،احیای قلبی- ریوی و انواع دوره های استاندارد حمایت های حیاتی، اورژانس و فوریت های پزشکی، کمک های اولیه، مراقبت های ویژه، پیشگیری و کنترل عفونت، مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان ها و مراکز درمانی و اعتباربخشی بیمارستانی، ضمن ارائه خدمات مشاوره­ای، دوره­های آموزشی مختلفی را نیز طراحی، تدوین و در سراسر کشور برگزار می نماید. همچنین ایشان نویسنده و مؤلف کتب و مقالات علمی و طراح پوسترهای آموزشی در این فیلدهای تخصصی می باشد.

دوره های آموزشی

حمایت های حیاتی پیشرفته قلبی(ACLS)

مخاطبین و گروه هدف: پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران،کارشناسان فوریت های پزشکی

سمینار آموزشی اصول و مبانی پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی با روش طرح سناریوهای بالینی

مخاطبین و گروه هدف: پزشکان، دندانپزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، کمک بهیاران، دبیران کمیته کنترل عفونت و کارشناسان بهداشت محیط در بیمارستان

تازه های پرستاری اورژانس و بلایا

پرستاران بخش های اورژانس

کارگاه آموزشي مراقبت های پیشرفته تروما

مخاطبین و گروه هدف: پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران،کارشناسان فوریت های پزشکی

مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان

مخاطبین و گروه هدف: مدیران، پزشکان، مسئولین واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستانها و مراکز درمانی، مترون ها، سوپروایزرها، دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

مخاطبین و گروه هدف: مدیران، اعضای ستادهای بحران استانداری و فرمانداری، مسئولین HSE، مسئولین مراکز حوادث و فوریت های پزشکی، پزشکان، پرستاران و دبیران کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

خدمات مشاوره ای تخصصی

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

برنامه عملیات فوریت

پیاده سازی و عملیاتی کردن واقعی استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان در حوزه مدیریت خطر حوادث و بلایا ، تدوین خط مشی و روش های اجرایی

پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان ها مراکز بهداشتی، کلینیک ها و مطب های دندانپزشکی و درمانگاه ها

اجرای عملیاتی نسل چهارم استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی در محورهای مدیریت کارکنان و مراقبت و درمان و زیر محورهای بکارگیری و صلاحیت، توسعه و توانمندی، خدمات پزشکی اورژانس، مراقبت ها حاد و ویژه و مراقبت های پرستار

مدیریت خطر حوادث و بلایا و آموزش سلامت در بلایا

انواع تمرین و مانور آمادگی در بیمارستان ها، مراکز و سازمان های مختلف

مشاوره در زمینه ارزیابی خطر

و فوریت های پزشکی در محیط های کاری و سازمان های مختلف

و مراقبت ویژه انواع آمبولانس، کیف های اورژانس، کیف کمک های اولیه و کوله های بحران و شرایط خاص

شبیه سازی بالینی و مهارت های بالینی در دانشگاه ها و بیمارستان ها

آخرین مطالب

تماس با دکتر

TOP